POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.ptg-service.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

Administratorem Twoich danych osobowych jest PTG Service sp. z o.o. z siedziba w Warszawie przy ul. Rolniczej 24 wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gosodarczy KRS0000562322, NIP: 113-289-14-04, REGON 361741188, e- mail: Biuro@ptg-service.pl

Dane osobowe zbierane przez PTG Service Sp. Z o.o. za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO

Inspektorem ochrony danych osobowych można nawiązać za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: biuro@ptg-service.pl  Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia wybranych przez Ciebie usług, dostarczanych przez PTG Service sp. z o.o., na podstawie zawartej przez Ciebie umowy (akceptację Regulaminu oraz poszczególnych regulaminów). Przetwarzanie Twoich danych osobowych w innych celach niż świadczenie usług będzie możliwe wyłącznie za Twoją uprzednią zgodą–w tym przypadku podstawą przetwarzania danych będzie Twoja zgoda.

Informujemy Cię również o tym, że na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

PTG Service Sp. Z o.o. zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

Dane osobowe Klientów są zbierane w celu:

a)      rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym
kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

b)       składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do  wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c)      korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o  świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje: adres e-mail, dane adresowe, kod pocztowy i miejscowość, ulica wraz z numerem domu/mieszkania, imię i nazwisko, numer telefonu.

Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta.

W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane: dane adresowe, kod pocztowy i miejscowość, ulica wraz z numerem domu/mieszkania, imię i nazwisko, numer telefonu. W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest poszerzony o Firmę przedsiębiorcy, numer NIP.

W przypadku korzystania z formularza kontaktowego Klient podaje imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym.

Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta PTG Service Sp. Z o.o. przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom PTG Service sp. Z o.o.  co do celów i  sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i  sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

Podmioty przetwarzające. PTG Service Sp. Z o.o.korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie PTG Service Sp. Z o.o. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;

Administratorzy. PTG Service sp. Z o.o. korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez PTG Service sp.z o.o. tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić PTG Service sp. Z o.o. i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez PTG Service sp. Z o.o. tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów: Poczcie Polskiej S.A., lub firmie kurierskiej.

W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Przelewy24, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro S.A. ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznań tel. 48 61 642 93 44 info@paypro.pl, NIP: 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000347935, Kapitał zakładowy 4 500 000 zł.

W przypadku skierowania żądania PTG Service Sp.z  o.o. udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

PTG Service sp. Z o.o. może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez PTG Service Sp.z o.o. przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.

Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. PTG Service Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące

W serwisie www.ptg-service.pl stosowane są pliki „cookies”. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do Twoich danych zmieniając ustawienia „cookies” w swojej przeglądarce.

Niniejsza „Polityka prywatności” służy wyjaśnieniu tego, w jakim celu na stronie internetowej ptg-service.pl, używane są pliki „cookies” oraz w jaki sposób użytkownik może określić warunki stosowania plików „cookies”. Przez korzystanie z tej strony wyrażasz zgodę na stosowanie plików „cookies” zgodnie z tą Polityką prywatności.

Czym są pliki „cookies”?

Pliki „cookies” to krótkie pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce lub na dysku twardym komputera użytkownika strony internetowej, na której stosowane są pliki „cookies”. W przypadku ponownej wizyty użytkownika na stronie internetowej pliki „cookies” pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego użytkownika i dostosowanie strony internetowej do jego preferencji.

Jakie funkcje pełnią pliki „cookies”?

Pliki „cookies” mogą pełnić różne funkcje. Podstawowe z nich to zapamiętywanie preferencji użytkownika i

dostosowywanie do nich zawartości stron internetowych, umożliwienie przygotowania statystyk odwiedzin stron internetowych lub możliwość polecenia użytkownikowi treści, które są dla niego najbardziej odpowiednie.

W jakim celu stosujemy pliki „cookies”?

Pliki „cookies” stosujemy na naszych stronach internetowych w następujących celach:

1.Konfiguracji serwisu-umożliwiają ustawienia funkcji i usług w serwisie.

2.Uwierzytelniania- umożliwiają informowanie gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje.

3.Reklamy-umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a także personalizowanie reklam.

4.Analizy i badania zachowań użytkowników-umożliwiają odczytanie preferencji użytkowników i poprzez ich analizę ulepszanie i rozwijanie produktów i usług. Zbieranie informacji odbywa się anonimowo, bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników, chyba że użytkownik wykona logowanie do Konta Klienta  lub, a ustawienia urządzenia końcowego użytkownika pozwalają na taką identyfikację.

Jakich plików „cookies” używamy?

Na swoich stronach internetowych stosujemy kilka rodzajów plików cookies, które wyróżniamy ze względu na następujące kryteria:

1.Ze względu na czas przez jaki plik „cookie” jest umieszczony w urządzeniu końcowym użytkownika –stosujemy zarówno pliki „cookies” umieszczone na czas sesji, jak i pliki, które nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności.

2.Ze względu na pochodzenie wystawcy– stosujemy zarówno własne pliki „cookies”, jak i pliki „cookies” zewnętrzne, pochodzące od partnerów, z którymi współpracujemy.

3.Ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika– najczęściej stosujemy pliki „cookies” potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, których stosowanie nie polega na śledzeniu użytkownika. Dodatkowo wykorzystujemy także pliki „cookies“ do śledzenia zachowań użytkowników, jednak nie zbieramy informacji pozwalających zidentyfikować dane osobowe konkretnego użytkownika, chyba że użytkownik wykona logowanie do Konta Klienta, a ustawienia urządzenia końcowego użytkownika pozwalają na taką identyfikację.

Czy używamy plików „cookies” pochodzących od podmiotów trzecich?

Tak, stosujemy zewnętrzne pliki cookies, pochodzące od podmiotów, z którymi współpracujemy, takich jak

Google, Facebook oraz od innych podmiotów realizujących dla nas kampanie reklamowe. Z uwagi na fakt,

że sposób działania niektórych plików „cookies” pochodzących od partnerów zewnętrznych może być inny, niż przedstawiony w niniejszej polityce, prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat tych plików „cookies”

dostępnymi na stronach internetowych naszych partnerów:

Google:

https://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/cookies/

Facebook:

http://www.facebook.com/help/cookies

Jak usunąć lub zablokować pliki „cookies”?

Domyślne ustawienia przeglądarki internetowej zazwyczaj pozwalają na umieszczanie plików „cookies” w

urządzeniu końcowym użytkownika.

Zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2017 poz.1907) pozostawienie takich ustawień przeglądarki po otrzymaniu informacji na temat plików „cookies” stosowanych w witrynie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie plików „cookies” w witrynach internetowych.

Użytkownik może zmienić domyślne ustawienia przeglądarki w celu uniknięcia zamieszczenia plików „cookie” na

jego urządzeniu. Opis konfiguracji plików „cookie” dla poszczególnych przeglądarek:

Należy jednak pamiętać, że usunięcie lub blokada plików „cookies” może wiązać się z tym, że niektóre sekcje naszych stron internetowych nie będą funkcjonowały poprawnie.

Prawo do cofnięcia zgody– podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

Klienta ma prawo do cofnięcia każdej zgody jakiej udzielił PTG Service Sp. Z o.o., Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody, nie wypływa to na przetwarzanie danych przez PTG Service sp. Z o.o. przed jej cofnięciem, jednocześnie cofnięcie zgody nie pociąga za sobą jednocześnie żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z serwisu www.ptg-service.pl

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO

Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli PTG Service Sp.z o.o. przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług PTG Service Sp.z  o.o., prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji.

Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i PTG Service Sp.z o.o.nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO

Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych

Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane, wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę, wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych, dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu PTG Service sp. Z o.o. podlega, dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, PTG Service sp.z o.o  może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega PTG Service sp. Z o.o.. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług PTG Service sp. Z o.o., czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych– podstawa prawna: art. 18 RODO

Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. PTG Service sp. Z o.o. nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas PTG service sp. Z o.o. ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni, gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania, gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.

Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO

Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską, uzyskać kopie swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.

Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej biuro@ptg-service.pl

Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.

Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, PTG Service sp. Z o.o. spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – PTG Service sp. Z o.o. nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

Klient ma prawo żądać od PTG Service sp. Z o.o. przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie na adres e-mail: Biuro@ptg-service.pl

Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym PTG Service Sp. z o.o. poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@ptg-service.pl
Data ostatniej modyfikacji: 05-10-2018 r